Integritetspolicy

Skargaarden värnar om din personliga integritet

För Skargaarden är det viktigt att du vet att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt. Integritetspolicyn beskriver bland annat hur Skargaarden behandlar personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Skargaarden skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter Skargaarden har sparat om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.IMY.se där du kan läsa mer om dina rättigheter när det gäller behandling av personuppgifter.
Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss!

Denna integritetspolicy beskriver hur Skargaarden behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver bland annat hur Skargaarden behandlar personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Skargaarden International AB, Södra Kungsgatan 57, 802 55 Gävle, Sverige, är ett svenskt företag och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas.

Hur tar Skargaarden emot dina personuppgifter?

Skargaarden samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss ​​via vår hemsida, e-post, mail, våra sociala medier, när du interagerar med våra anställda, när du gör en beställning eller på annat sätt. Det kan till exempel ske när du är kontaktperson hos något av våra kundföretag, leverantörer eller samarbetspartners såsom arkitektbyråer, när du prenumererar på våra nyhetsbrev eller när du på annat sätt är i kontakt med oss ​​eller använder våra tjänster. Vi samlar även in personuppgifter vid rekrytering.

Skargaarden kan även komma att inhämta personuppgifter från andra källor om detta är nödvändigt, till exempel för att upprätta ett kontrakt såsom kreditupplysningar eller för att fullgöra skyldigheter i övrigt i förhållande till dig.

Vilka personuppgifter behandlar Skargaarden?

Personuppgifter som Skargaarden kan komma att behandla är kontaktuppgifter såsom namn, kön, e-postadress, telefonnummer, befattning, elektroniska adresser och adressuppgifter i allmänhet, samt köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik på vår hemsida). Andra personuppgifter som kan komma att behandlas är personnummer, kontouppgifter, CV:n, personliga brev, bilder och/eller annan information som du lämnat till Skargaarden eller som på annat sätt är nödvändig för att Skargaarden ska kunna fullgöra sina kontakter, åtaganden, och service i allmänhet gentemot dig.

För vilka ändamål behandlar Skargaarden dina personuppgifter? Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Skargaarden för följande ändamål:

– att uppfylla våra åtaganden gentemot dig vid offertbegäran, beställning, leverans och uppföljning
– att hantera eventuella kundkommentarer och klagomål
– för att uppfylla våra övriga skyldigheter gentemot dig
– att möjliggöra god service till dig genom att till exempel svara på frågor du ställer till oss
– att kontakta dig som kontaktperson hos våra samarbetspartners, t ex på arkitektbyråer – att skicka relevant information och erbjudanden om Skargaardens olika tjänster och evenemang både i digitala kanaler och genom fysiska – utskick
– föra statistik på sociala medier
– att skicka dig nyhetsbrev
– att använda som underlag för fakturering eller för debitering för våra tjänster
– att hantera eventuella betalningsförsummelser
– att följa rättsliga skyldigheter såsom redovisningslagstiftning
– att hantera och administrera kundundersökningar genom att föra statistik för att göra våra tjänster bättre för så många människor som möjligt och för dig eller intern identifiering såsom avtalsnummer, internt eller officiellt kundnummer
– att avbilda olika evenemang vi deltar i eller anordnar
– att hantera och administrera jobbansökningar

När har Skargaarden rätt att behandla dina personuppgifter?

Skargaarden har rätt att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av Skargaardens åtagande gentemot dig i avtalsförhållanden om du har gett ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen utförs efter att intressen har avvägts med ett berättigat intresse hos Skargaarden. Skargaarden kan också behöva behandla dina personuppgifter på grund av juridiska skyldigheter i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Skargaarden och av kontrakterade leverantörer. Leverantörerna blir då databehandlare åt Skargaarden. Skargaarden lämnar inte ut personuppgifter till andra företag eller myndigheter såvida inte Skargaarden är skyldig att göra det baserat på ett avtal, lag, förordning eller beslut av en myndighet, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter, eller om utlämnande till tredje part följer av våra skyldigheter gentemot dig.

Skargaarden kommer aldrig att vidarebefordra eller sälja dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utan ditt samtycke.

Invända mot bearbetning för direktmarknadsföringsändamål

Du har rätt att invända mot att Skargaarden behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du vill invända mot direktmarknadsföring, avregistrera dig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken som finns i utskicket eller genom att kontakta Skargaarden.

Överföring till tredje land

Skargaarden har ett dotterbolag i USA, men ingen överföring av dina personuppgifter görs till det företaget om du befinner dig utanför USA.

Hur länge sparar Skargaarden dina personuppgifter?

Skargaarden sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Skargaarden ska uppfylla syftet med behandlingen.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillträde

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig och hur Skargaarden behandlar dessa personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag.

Rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och ifyllda. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade i vissa fall, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in, om inte Skargaarden har annan rättslig grund för behandlingen (såsom en rättslig skyldighet enligt Bokföringen). Spela teater).

Invändning och begränsning av personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Du har även rätt att begränsa behandlingen i vissa fall, till exempel om du anser att personuppgifterna är felaktiga.

Dataportabilitet

Dina personuppgifter som du har lämnat till Skargaarden kan vara i portabel form. Detta innebär att de under vissa omständigheter kan flyttas, kopieras eller överföras elektroniskt. I sådana fall kan du ha rätt att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Samtycke och återkallande av samtycke

I vissa fall har du lämnat samtycke till att Skargaarden till exempel publicerar ett foto i sociala medier. Om vi ​​behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan du valde att frånträda.

Om att begära register och skicka in klagomål till IMY

Begäran om åtkomst, rättelse, radering, invändning, begränsning, dataportabilitet och begäran om återkallande av samtycke ska skickas till info@skargaarden.com. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter, (Dataskyddsmyndigheten – IMY).

Hur skyddas dina personuppgifter?

Skargaarden har ett löpande arbete med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i varje enskilt fall för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande lag. Som exempel på åtgärder har Skargaarden rutiner och behörighetsbegränsningar för att förhindra obehörig åtkomst.

Cookies

Skargaardens webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, när du surfar på vår webbplats. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy på www.skargaarden.com.

Uppdaterar denna integritetspolicy

Skargaarden gör löpande ändringar i denna integritetspolicy för att säkerställa att den följer gällande lagstiftning. En ny version träder i kraft när den görs tillgänglig på vår hemsida www.skargaarden.com.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du antingen skicka ett mail till info@skargaarden.com eller ringa +46 8 449 0750.

Cookiepolicy

Vi använder cookies på www.skargaarden.com av olika anledningar, som att hålla reda på de produkter du har i din varukorg. Vi använder även cookies för att göra din användarupplevelse så bra som möjligt, få statistik om våra besökare och för att utveckla skargaarden.com och skapa en ännu bättre upplevelse. Våra cookies är små datafiler som sparas i webbläsaren på din dator, smartphone eller annan enhet när du besöker skargaarden.com. Cookien i sig innehåller ingen personlig information.

Det finns två typer av cookies: sessionscookies och persistenta cookies. Sessionscookies är tillfälliga cookies som raderas när du lämnar webbplatsen. Beständiga cookies lagras i din webbläsare och återaktiveras när du besöker webbplatsen som skapade den specifika cookien.

Våra cookies används också för att vi ska kunna få tillförlitlig statistik över våra besöksflöden, vilket kan hjälpa oss att inte bara underhålla utan också förbättra den service vi erbjuder våra besökare. Skargardens webbplats, skargaarden.com använder Google Analytics från Google som ett analysverktyg. Detta är tjänster som också använder sig av cookies. Denna integritetspolicy gäller endast denna webbplats och inte webbplatser som ägs av tredje part.