Daniel Lavonius Jarefeldt

Daniel Lavonius Jarefeldt är en Stockholmsbaserad produktdesigner och inredningsarkitekt. Han är utbildad vid Lunds Tekniska Högskola och University of Technology i Sydney och har arbetat som produktdesigner och inredningsarkitekt sedan 2010. Mellan 2010 och 2018 var Daniel med och startade och utvecklade Product Design Studio på Tengbom Architects och mellan 2018-2020 arbetade han som produktdesigner och inredningsarkitekt på Wingårdhs.

Daniel använder en strukturerad designprocess som bygger på designmetodik. Målet är att skapa produkter med en tydlig funktion och en egen identitet som bygger på ett humanistiskt förhållningssätt. En perfekt designprocess börjar med identifierade behov och funktioner och en nära dialog med kunden.